Anima Art: Warsztaty aktorskie

anima.art.pl

Aktorem być...

Ćwiczenia aktorskie pomagają:

- skontaktować się ze swoimi emocjami;
- być w emocjach, przeżywać je;
- wejść w kontakt z emocjami drugiej osoby;
- być w relacji, nie odcinać się;
- być tu i teraz, reagować spontanicznie;
- odrzucić krytycyzm, wartościowanie, samoocenę;
- nabrać zaufania do siebie, pewności, poczucia wartości;
- poznać swoje granice i przekraczać je;
- nabrać przekonania, co możemy i ile jesteśmy w stanie zmienić;
- przećwiczyć te sytuacje, które spotykają nas w realnym życiu;
- pozbyć się tremy, która pojawia się podczas konfrontacji z audytorium.