Teatr Improwizacji "Anima"

anima.art.pl
Ania Łada - zdjęcie

Ania Łada

W liceum w ocenie rocznej pan od biologii
określił mnie mianem "poczciwa", co trwale
odbiło się na mojej psychice.
Na co dzień zarządzam.